Започва изготвянето на електронен бизнес справочник на малките и средни предприятия на Балканите. Идеята е да се подобри сътрудничеството между бизнеса в региона. В момента фирмите от България, Македония, Кипър, Гърция и Албания нямат информация какъв малък бизнес се развива в съседните държави.

Бизнес контакти между малките и средни предприятия на Балканите почти няма. В България те нямат и организации, а в икономическите сдружения членуват предимно големи фирми, тъй като малките нямат ресурс и възможности за участие. Затова идеята на електронната платформа е да им се даде шанс да се развиват. В справочника ще има регистрирани поне по 200 предприятия от всяка страна, а достъпът до него ще е неограничен. Там ще има информация и какъв вид бизнес е развит в съседните страни, за да се улеснят фирмите в търсенето на партньори.

Калин Минев – председател на Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, Българи: Голяма част от фирмите не знаят как се прави технологичен трансфер, как се правят клъстъри, как се работи в клъстър, каква е структурата на клъстъра. Въпреки че в България има регистрирани на 280 клъстъра, нашият опит показва, че те не работят правилно.

Представителите на България, Македония, Кипър, Гърция и Албания коментираха, че в момента контактите между държавите обикновено са двупосочни и то въз основа на сключени търговски споразумения.

Христос Анастасиадис, Търговско-индустриална камара на Лимасол, Кипър: С изключение на Гърция, търговските връзки на Кипър с региона са минимални. Например 25% от вноса на Кипър е от Гърция, но само 1% е от България, а от Албания и Македония е под 0,5. С този проект се надяваме да дадем възможност и мотив на малките и средни предприятия в Кипър да се отворят към други пазари.

През следващите 2 години във всяка от 5-те държави ще се организират и директни срещи между малките и средните предприятия. Статистиката показва, че у нас животът на по-малките фирми е между 1 и 2 години, а създавайки устойчиви бизнес партньорства, тази негативна статистика може да се промени.