По повод Националния празник в петък близо 19 хиляди души посетиха Националния военноисторически музей, където беше изложено оригиналното знаме на Стилияна Параскевова. Малките ни репортери също посетиха музея като научиха любопитни факти за знамето и видяха автентични принадлежности на героите, борили се за освобождението от турско робство.