Протест на малките производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Те твърдят, че в сектора има двоен стандарт, който води до многократно увеличение на цените за крайния потребител.

Малките производители смятат, че спрямо тях се прилага поправка в Закона за енергетиката, която не би трябвало да ги засяга.

Според нея фирмите, изградили мощностите си по определена схема за европейско или национално подпомагане, нямат право да продават електроенергия на преференциални цени.

Този текст обаче не се прилага по отношение на големите производители на ток от възобновяеми източници и по този начин ги облагодетелства.

ВЕИ-тата поискаха по-висока изкупна цена за електричеството

ВЕИ-тата поискаха по-висока изкупна цена за електричеството

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда новите цени на тока парното, които трябва да влязат в сила от 1-ви юли до края на юни следващата год...