Има много възможности за кражби на земеделски земи заради пропуски в законодателството, коментира омбудсманът Мая Манолова в студиото на "Денят започва".

Според закона няма проблем да бъде дадена под наем чужда вещ и измамите се развиват, допълни тя.

Мая Манолова, омбудсман: Измамници фирми отдават земи на свързани с тях лица и заверяват чрез нотариуси документи за отдаване под наем и така отива това в общинската земеделска служба. Така наемодателят и наемащият могат да я ползват тази земя, и може да се случи , че собственикът ще посее земята, а друг ще я ожъне и не той ще получи субсидиите и т.н.

Така се навлиза в нарушения в конституционното право на собсвеност, отбеляза омбудсманът.

Манолова открои, че са поготвени предложения за промени в закона за арендата.

Мая Манолова, омбудсман: Изготвих законодателни промени, които са заедно с колегите от земеделкото министерство. Ще предложим забрана за отдаване под наем на чужда земеделска земя.

Според обмудсмана проблемът възниква заради отпадналото изискване за представяне на скица за имотите при регистрирането на договор за аренда в Агенцията по вписванията. Днес тя свиква обсъждане на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за арендата.