Д-р Мариета Райкова е назначена за директор на Центъра "Фонд за лечение на деца", съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Със заповед на министъра на здравеопазването д-р Тинка Троева вчера беше освободена от длъжността директор на Центъра. Мотив за освобождаването на д-р Троева е системно нарушаване на нормативната уредба.