2 млрд. евро за киберсигурност ще отдели Европейският съюз в следващия си бюджет. Българските фирми ще могат да кандидатстват без ограничение за средствата. Това обяви българският еврокомисар Мария Габриел на конференция, посветена на проблемите на дигиталната сигурност.

Европейският парламент подкрепи общ бюджет от 9 млрд. евро за развитие на цифровите технологии под формата на специална програма предложена от българския еврокомисар.

Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на цифровото общество и цифровата икономика: В рамките на тази програма има 2 млрд. евро предвидени за киберсигурност. Днес повече от всякога Европа има нужда да инвестира в киберсигурността, не само, за да защити личните данни на хората, но и да защитим критичната си инфраструктура - енергетика, транспорт, здравеопазване.

За разлика от класическите оперативни програми - при тази - средствата няма да се разпределят през държавите членки, а компаниите директно ще могат да кандидатстват за тях.

Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на цифровото общество и цифровата икономика: Предлагаме създаването на нов европейски център за киберсигурност, този център ще има именно това за задача - да управлява средствата 2 млрд. евро в програмата цифрова Европа. Отделно страната ни е и сред кандидатите за създаване на киберхъб.

Най-голямото предизвикателство пред Европейския съюз, за което трябва да се отделят все повече пари, остава създаването и запазването на специалисти по киберсигурност.