Започна маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Борисовата градина. Проверката им се извършва от експерти на Лесотехническия университет в София. Според предварителните данни ще бъдат премахнати около 5% от общия брой дървета в столичния парк.

Маркирането на опасните дървета в Борисовата градина ще обхване площ от 190 декара. Тя включва участъците между бул. "Драган Цанков" и бул. Пейо Яворов", както и главните алеи покрай стадион "Българска армия".Тези проверки се налагат и заради зачестилите инциденти с паднали дървета или клони.

От Столичната община предвиждат маркирането да приключи в рамките на един месец. След това комисия от експерти от различни институции трябва да приеме маркирането и едва тогава ще се пристъпи към премахването на опасните дървета.

Димитър Данчев - ландшафтен архитект, директор на Дирекция "Зелена система" към Столична община:
Това е т. нар. инвентаризация и експертна оценка на дървесната растителност в лесопарковата част на Борисова градина. Изготвя се в рамките на определен период. Последната правена за лесопарка е правена през 99-та година. През 2016 г. направихме тази, към която сега пристъпваме да работим.

Според специалистите от Лесотехническия университет тази инвентаризация трябва да се извършва по-често, защото процесите на загниване и заболяване на дървото в градска среда се случват много по-бързо. Лесовъдите признават, че за тях е истинско предизвикателство да открият опасните дървета и да ги отбележат.

Д-р инж. Мартин Борисов - преподавал в Лесотехническия университет: След като едно такова дърво бъде категоризирано като опасно със специална боя поставяме на 1,30 знак в случая с оранжев неон и за да имаме контрол след отстраняването на това дърво наистина е такова дърво, което е било по регламентирания начин маркиране е в основата на пъна се поставя и контролна горска марка, която остава след отстраняване на дървото за контрол.

Специалистите се ангажират, че на местата, където се налага да бъдат отстранени повече дървета ще бъдат засадени нови.