Мащабна акция за почистване на охранителните канали и деретата тече във Варна. Тя обхваща близо 60 обекта на територията на общината. В тях се почиства и премахва паразитната растителност, ще бъдат извозени и струпаните битови и биоразградими отпадъци.

Варна

Деретата и каналите се чистят два пъти в годината, като за тази дейност общината е заделила половин милион лева.

Георги Иванов, Община Варна: Много внимателно се стремим да осъществим проходимост на отводнителните канали, съпътстващи отводнителни шахти и най-вече на деретата, които са по-рискови.

Деретата в квартал Аспарухово, които през 2014 г. отнеха 13 човешки живота, също са почистени. Въпреки горчивия урок от тогава, хората продължават да изхвърлят боклуци в каналите.

Георги Иванов, Община Варна: Имаме фрапиращи случаи на изхвърлени гуми и строителни отпадъци, които биха били предпоставка за такива събития отново.

Въпреки че през миналата година има наложени десетки глоби за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, общината не може да залови всички нарушители.

Затова oбщинската администрация обмисля да въведе мониторингова система за ранно известяване за нивото на водите в деретата. Тя ще има и видеонаблюдение, с което да се установяват нарушителите.