Най-високи резултати по математика от началото на провеждането на матурите, отчетоха днес от просветното министерство.Средният успех и от матурата по български език, и от втората матура по предмет по избор също е по-висок отколкото през миналата година. Само 16 работи са анулирани по време на изпитите, а по време на самата проверка за нарушена анонимност още 11.

На матурата по български език средният успех е 4,24, а на втората матура, при която се избира сред 13 предмета - 4,50. И в двата случая успехът е по- висок от миналата година. По-високи са резултатите в 9 от общо 14-те матури.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищно образование": Тази година имаме най-високи резултати по математика от началото на провеждане на ДЗИ, имаме една устойчива тенденция към повишаване на резултатите по математика.

Двойките на матурата по български са малко над 3 хиляди и намаляват в сравнение с миналата година. На втората матурата двойките също намаляват. Що се отнася до отличните оценки - броят им расте и на втората матура има над 13 и 300 отлични оценки.

По български език - сред регионите начело са София и Смолян.На опашката - Кърджали и Силистра. На матурата по български най-добре се е представила 91-ва немска гимназия в столицата. На втората матура най-добри са учениците от Американския колеж. При 41 въпрос на матурата по български прави впечатление, че най-голям процент от учениците са писали есе, близо 15 на сто са предали празен лист.

Александър Трингов, експерт по БЕЛ: 3,1 - това е процент зрелостници от 51 хиляди, които правят препис на художествения текст. Преписват в случая стихотворението "Вяра" на Вапцаров.

Като цяло все по-голям процент зрелостници създават някакъв текст - било то есе или съчинение.