Националният омбудсман Мая Манолова коментира в "Още от деня" като победа на гражданите гласуваната днес от Европейския парламент директива, която въвежда санции за продажбата на храни под една марка, но с различно качество.

Мая Манолова, национален омбудсман: Това е огромен успех, можем да кажем победа на гражданите, защото това разделение не е по желание на гражданите. Това е битка между гражданите и интересите на транснационалните компании. И в тази битка европейските институции взеха страната на гражданите.

Манолова подчерта, че допреди три години нито министерството на земеделието, нито агенцията по храните или европейският омбудсман са признавали съществуването на проблем за различното качество на храните, продавани в Западна и в Източна Европа.

Досега разликите в съставките са били обяснявани с националния вкус, занапред националните власти единствени ще могат да разрешават различия в съставките. Националната специфика може да се отнася например до решение за намаляване на захарта и солта в детските храни или пък за стимулиране на българска суровина.

Манолова коментира, че ще бъде трудно да се проследява идентичността на оставките и да се налагат предвидените глоби на производителите, тъй като не беше прието предложението за създаване на европейски орган за контрол върху качеството на храните.

Мая Манолова, национален омбудсман: Първата стъпка е направена и има процес на изработване на обща, европейска методика за сравнение, както и координация между националните органи за качеството на храните.