Неформална мрежа за сътрудничество на омбудсманите от Балканите ще бъде създадена днес по време на международен регионален форум. Той се провежда по инициатива на Мая Манолова. Събитието е в контекста на Българското европредседателство и е в партньорство с македонския обществен защитник.

Зад идеята за неформална мрежа на балканските омбудсмани стои нуждата от бързи канали за връзка между тях, за взаимна подкрепа при решаване на трансгранични казуси, както и факта, че те често са обект на натиск от страна на съответните власти, заяви Мая Манолова.

Мая Манолова - омбудсман: По този начин да осигурим подкрепа и на колегите от тези страни, в които изпълнявайки своята мисия да защитават гражданите омбудсманите са подложени на натиск от властта при изпълнение на тяхната работа.

12-те омбудсмани от Балканските страни ще обсъждат възможности за защита на социалните и икономически права на гражданите и ще се обменят добри практики.

Ще бъде подписана Софийска декларация за сътрудничество. Така обществените защитници се надяват да осигурят повече механизми за активна защита.