Омбудсманът Мая Манолова ще внесе предложения за нормативни промени, които да гарантират правата на децата, останали без един или двама родители. Сред предложенията е и отпадането на подоходния критерий за получаване на персонална пенсия. Манолова иска още и промяна в Закона за семейните помощи и по-специално в правилника за неговото приложение. Това беше обсъдено днес на срещата с отговорните институции и самотни родители. Повод за срещата е кампанията за защита на правата на деца сираци, която Манолова започна в края на миналата година.

Борислав губи съпругата си, когато тя е едва на 25 години. Последна година, магистър във Великотърновския университет. След това започва и битката, за да получи дъщеричката му персоналнa и наследственa пенсия. Първият отказ Борислав получава заради изискването за трудов стаж на починалата му съпруга.

Борислав, самотен родител: Това е на практика невъзможно - да бъдеш и студент последна година, и трудов стаж.

В момента единствените доходи, които Борислав получава за дъщеря си, са детските надбавки от 37 лева. Същата съдба имат и други родители,останали сами. За да облекчи живота им и да направи борбата с институциите по-лека, Мая Манолова предлага няколко нормативни промени.

Мая Манолова - омбудсман на Република България: Настояваме изискването за осигурителен стаж на починалия родител за получаване на наследствена пенсия на детето да отпадне, когато родителят е починал до 25-годишна възраст и да бъде намалено изискването в другите хипотези.

Омбудсманът ще предложи също и децата сираци от 1 - 7 клас да получават стипендии, а не само тези от 8-ми нагоре, както е сега. В момента децата до 18 години с починали родители у нас са малко над 24 000. От тях наследствени пенсии получават близо 16 200, а персонални - около 2 500. Повече от 5 400 деца не получават подкрепа от държавата.