Двама майстори резбари демонстрираха уменията си за работа с длетото пред Гимназията по дървообработване и вътрешна архитектура в Русе. Идеята е да заинтригуват кандидатите да учат в нея и те да бъдат увлечени по традиционните занаяти. В гимназията искат да възстановят паралелката по дърворезба, след като преди 3 години тя е била закрита.

Русе