Мебелна фирма от Троян, за да бъде независима от външни доставчици, създава изцяло ново производство с подкрепата на Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност",управлявана на Министерството на икономиката. Резултатът е понижаване на производствените разходи, повишаване качеството на продукцията, а оттам и по-добра пазарна реализация. Вижте повече във видеото.