Медицинските бележки, които личните лекари издават на учениците след преглед, вече се заплащат. Сумите са от 1 до 5 лева. Личните лекари предприемат тази мярка в знак на протест срещу постоянно нарастващия обем документи, които се налага да обработват. Издаването на медицинска бележка не е услуга, която се заплаща от Здравната каса. Много често родителите на ученици прибягват до нея без основателна причина, смятат медици от Варна.

Извинителната медицинска бележка вече ще съдържа идентификационния номер на лекаря, който я издава и кода на заболяването. Целта е да се ограничи издаването на фалшиви медицински бележки и да се намалят отсъствията на учениците от училище. За личните лекари обаче промените означават много допълнителна работа.

Д-р Каролина Златева: Това допълнително е свързано с издаването на амбулаторен лист, с подпис на родителя. Всичко това го пазим на хартия, до 3 години сме длъжни да пазим амбулаторните листи и други документи и е само една малка част от всички хартиени документи, които ние съхраняваме в кабинетите си.

Административните задължения на личните лекари нарастват, но не се заплащат от Здравната каса.

Д-р Каролина Златева - семеен лекар: Така ние, като едни търговски дружества, можем да формираме цена. Всеки лекар си преценява сам. Някои лекари могат да вземат пари за бележката, някои могат и да не вземат.

Има родители, които одобряват мярката.

Иглика Никова: Това е необходимо, защото в днешно време се злоупотребява с бележките. И на мен ми се е случвало преди години, когато не се изискваше този начин на получаване на бележка - ако имаш някаква нужда или необходимост да отидеш някъде, може да си я извадиш.

Правилата за извиняване на отсъствията на учениците по семейни причини вече са много по-строги. Това обаче не намалява броя на фалшивите медицински бележки.

Д-р Каролина Златева: Става въпрос за една категория родители, които искат да си освободят децата от училище не поради заболяване, а поради почивка, поради някакви съвместни дейности в семейството и много често прибягват към нас за бележка.

Председателят на сдружението на общопрактикуващите лекари във Варна д-р Светлин Митев заяви, че единственото решение на проблема е да се премине към електронно здравеопазване, което да облекчи работата на личните лекари.