В студиото на „Денят започва“ ръководителят на българския екип учени в ЦЕРН до. Леандър Литов заяви, че проектът за изграждане на център за лечение на онкоболни с технология от ЦЕРН може да стане научен център за Балканите. Той добави, институтът ще има три функции - да бъде научен, лечебен и образователен център. Средства за изграждането му ще се потърсят от Европейския съюз.

Доц. Литов заяви, че все още не е решено от какъв тип да бъде центърът, който евентуално България ще приюти - център за адронна терапия за лечение на тумори или за синхотронно излъчване, но и в двата случая ще се изгради адронен колайдер. Към центъра проявяват интерес държавите от Западните Балкани, Албания и Гърция.

доц. Леандър Литов, ръководител на българските учени в ЦЕРН: Работим върху идеята за разработване на проект за център за адронна терапия. С ускорени протони и лески йони се облъчват тумори и това е допълващо лечение на останалите видове лечение на онкозаболявания.

Според него този метод на лечение на онкоболни е далеч по-щадящ от останалите, а и ще включи онези около 30% от случаите на рак, в които туморът не се поддава на конвенционално лечение.

доц. Леандър Литов, ръководител на българските учени в ЦЕРН: Този метод е и много по-щадящ и има по-ниска вероятност след облъчването да има проблеми. Такива центъра има 11 в света и четири са в Европа, но от Виена до Москва и на юг няма нито един.

Според българския учен цената на лечение в този център би била съвсем конкурентна и поносима за Здравната каса. По думите му, макар и да има няколко подобни центъра за лечение в Западна Европа, цената там е между 50 и 60 000 евро, а в евентуалния център в България цената на лечението на човек ще е около 25 00 евро.

Доц. Литов подчерта, че уникалното в проекта за центъра е това, че освен за лечение, той ще бъде предвиден да се използва и за научни разработки.

доц. Леандър Литов, ръководител на българските учени в ЦЕРН: Идеята ни е да изградим институт, в който съществената част ще се използва за разработване на нови методи и технологии и да лекуваме около 700 човека на година. Затова този институт ще стане световен център и ще има хиляди учени, които ще дойдат на изследвания тук.

Доц. Литов напомни, че България е най-активна в идеята за изграждане на центъра на нейна територия, заради което са съставени работни групи към Президентството и правителството, които обхващат и различни министерства.

Президентът на среща за високотехнологични центрове

Президентът на среща за високотехнологични центрове

Да бъде изграден балкански научен и медицински център в София с технология от ЦЕРН, в който да се лекуват онкоболни от Югоизточна Европа - това беше р...