Преди края на лятото и очакваните есенни дъждове, областната управа във Враца алармира на работна среща общините да вземат бързи мерки за превенция срещу заплахата от нови наводнения. Местната власт има задължението да почиства периодично коритата на реките в рисковите райони.

Враца

Област Враца първа в страната получи средства от правителството за профилактично почистване на речните корита в застрашените от наводнения участъци. Подобна предпазна мярка областната управа реализира и през 2016 година след природното бедствие по река Скът.

Малина Николова, управител на област Враца: В момента сме в процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител на участъци в 6 общини с 13 участъка и ще чистим извън урбанизираната територия на някои от реките. Ако това не се случва синхронно с общините, това означава, че мерките са неадекватни.

Областният управител на Враца ще поиска от екоминистъра да внесе за обсъждане в Министерския съвет проблема за почистването на речните корита.

Малина Николова, управител на област Враца: Защото те искат много средства, а за тях не е предвидено друго решение, освен общинските бюджети и Междуведомствената комисия, където е изключително трудно да се отпуснат средства.

Ако в акцията за проводимост на реките се включат и участъците в населените места, ефектът от профилактиката ще бъде много по-голям, смятат експертите за превенция на природните бедствия.