Децата от варненските детски градини “Светулка”, “Първи юни” и филиала на “Ян Бибиян” временно ще бъдат преместени в други забавачки, тъй като сградите им ще бъдат основно ремонтирани.

Варна

Детските заведения са 3 от 10-те обекта, които ще бъдат обновени по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на Варна“. Сградите ще бъдат ремонтирани с европейски средства. Общинският съвет във Варна задължи директорите на детските градини, в едноседмичен срок от преместването, да уредят договорно взаимоотношенията си с директорите на приемащите детски заведения.