Учителските заплати ще се увеличат между 17 и 18 % от 1 януари 2020 г. Това е записано в анекса към Колективния трудов договор, подписан днес в просветното министерство от синдикатите и работодателските организации.

Според документа най-ниската основна учителска заплата ще е 1085 лв. Минималните възнаграждения на старшите учители ще бъдат от 1120 лв, на главните учители - 1176 лв. Директорите ще получават минимално 1334 лева.

За целта в бюджета за догодина са заложени 360 млн. лева повече за заплати. Има отделени и 54 млн. за заплати на непедагогическия персонал.