Стратегическите инвестиции в инфраструктурата на България и Балканите като водещ фактор за икономическия растеж. Това е основната тема на първия международен форум, организиран от Българската банка за развитие.

На него водещи европейски финансисти и икономисти, министри и банкери дискутират възможностите за финансирането на инфраструктурната и икономическа свързаност на Балканите.

Форумът е своеобразно продължение на срещата на Европейската банка за развитие в Лондон, на която участваха лидерите на всички държави от региона. На нея беше обсъдена възможността за привличане на по-голяма подкрепа от финансовия и публичния сектор за реализирането на стратегически инфраструктурни проекти и по-доброто използване на средствата от плана Юнкер.

Основната цел на форума е да се постави началото на диалог с европейските финансови институции и банките за развитие от региона за постигане на икономическия просперитет и стабилността на Балканите.

Стоян Мавродиев, председател на УС на ББР: В подкрепа на усилията на развитие на инфраструктурна икономическа свързаност, финансовите институции са този ключов фактор, който ще помогне на правителствата от региона да изпълняват успешно своите стратегии за развитие чрез осигуряване на финансиране, чрез осигуряване на гаранции или чрез дялово участие. И както нееднократно подчертава ЕК, европейските национални банки за развитие ще бъдат, не само ключов елемент от реализацията на плана Юнкер, тяхната роля заедно с тази на Европейската инвестиционна банка може и трябва да бъде засилена сериозно тепърва. Нека да мислим в тази посока.
Емил Караниколов, министър на икономиката: Да направим и да започнем да строим. Защото инфраструктурата е кръвоносната система на икономиката. А споделянето на риска и съчетаването на инвестиционните ресурси увеличава ангажиментите за успех у всички. Трябва да дадем тласък на свързаност на държава с държава, бизнес с бизнес, човек с човек. Това, което пречи на всички страни на Балканите, е липсата на свързаност между нас. По-добри пътища, жп инфраструктура газова и електрическа връзка. Това е от ключово значение за благосъстоянието на хората и развитието на региона.