В министерството на образованието ще бъдат представени резултатите от международното изследване „Пърлс“ за уменията за четене при учениците от началния курс. Изследването се провежда веднъж на 5 години и обхваща четвъртокласниците от 60 държави. Целта е да се проверят способностите на учениците да разбират съдържанието на различни видове текстове и да могат да извлекат информация от тях.