Тазгодишният носител на Наградата за хуманитаристика "Богдан Богданов" е проф. Михаил Неделчев. Призът е учреден през 2016 г. от Настоятелството на Нов български университет в памет на професор Богдан Богданов - класически филолог, учен, писател, преподавател и общественик.

Наградата се връчва за постижения в хуманитаристиката и се присъжда на изявени дейци, които следват примера и идеите на професор Богдан Богданов. Победителят тази година призна, че такива хора са пример и вдъхновение, а в спор с тях човек се извисява.


проф. Михаил Неделчев, носител на наградата: Беше човек, който завладяваше аудиториите. Малко са такива хора в нашата академична общност и той беше действително знаменит ритор.
проф. д-р Христо Тодоров, председател на журито: В България никак не са много хората, които имат качествата и постиженията, за да бъдат носители на наградата "Богдан Богданов". Професор Неделчев е безспорно такъв човек.