Проблемите в 38-о училище не са от сега, миналата година имаше сигнали от родители, вкл. и до парламентарната комисия по образование и наука, бяха извършвани проверки. Очевидно там има системен проблем с организацията. Това каза Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука. И препоръча на Министерството на образованието да направи задълбочена проверка на цялостната работа в училището.

Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и наука: Един проблем води след себе си други. Агресията не е проблем само на българското училище и на образователната система. Тя е проблем на цялото ни общество и няма как нещата в училище да са по-различни. Ние като възрастни сме моделите за нашите деца. Много ясно всеки един от нас трябва да си дава сметка как се държи, какво поведение има. В тази ситуация училището и учителите не могат да се справят сами“.

Тя заяви, че вече е време да се направи запитване към Министерството на образованието колко училища имат етичен кодекс и какви правила са записани там. „Етичният кодекс се приема от педагогическия и обществения съвет. Обществените съвети бяха създадени, за да има по-добра комуникация и да се подобри работата между учители и родители. При тези проблеми учители и родители трябва да са заедно. Те трябва да седнат на една маса“, каза още Дамянова.

Тя припомни, че механизъм за противодействие на училищния тормоз има от 2012 г. „Оказва се, че и някои експерти от регионалните управления на образованията не знаят за този механизъм. Този механизъм съдържа конкретни действия и мерки всяка една институция какво трябва да направи в една такава ситуация”, посочи Дамянова.