Днес от Националната агенция за приходите признаха, че 5 млрд. 400 млн.лв. няма да влязат в държавната хазна, защото тези пари се водят дължими на лица, които нямат никакво имущество. Все пак данъчните се надяват да съберат значителна част от липсващата сума. Какви способи използва НАП, за да увеличи събираемостта и да намали ДДС измамите - вижте от Цветелина Катанска.

Към 1 януари 2018 година общият размер на несъбраните вземания по ДДС възлиза на 16 млрд. лева, показват проверките на Националната агенция за приходите. От тях 5,4 млрд. не могат да бъдат събрани, защото хората, които ги дължат не притежават никакво имущество.

Причината за това е, че когато фирмите натрупат задължения те ги прехвърлят на хора, които не са грамотни и нямат никакви пари.

Росен Бъчваров: В България беше национален спорт прехвърлянето на цели предприятия и от това страдаха не само държавата като кредитор, но и частни кредитори.

Все още от НАП обаче не могат да се справят с прехвърлянето не на цели предприятия с дългове към държавата, а на дялове от тях. Въведени са няколко мерки, които вече дават резултати -а именно - ежемесечна проверка на лицата регистрирани по ДДС, търсене на солидарна отговорност от собствениците на фирмите, а не само от самите фирми, както и забраната на лица длъжници да попаднат отново в системата на ДДС.

Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят касовите си апарати

Регистрираните по ДДС фирми трябва да сменят касовите си апарати

До края на годината фирмите, регистрирани по ДДС, трябва да сменят фискалните си апарати, съобщиха от НАП. Целта е чрез новите устройства да се следи...

Галя Димитрова: Ако гледаме цифрите по години на събраното ДДС ясно се вижда, че през 2017 г. несъбраното ДДС е четири пъти по-малко от 2011 г.

Докато през 2011 г. несъбраните вземания възлизат на 1 милиард и 100 милиона лева, същата цифра е 270 млн. лева показват данните на НАП.

ДДС измамите не са български феномен, това е един общ проблем в целия Европейски съюз, в целия свят.

Средногодишната загуба от ДДС измами в Европейския съюз възлиза на 150 млрд. евро. Именно затова и държавите мислят за нови начини за предотвратяването на подобни измами.