Въпреки че в Карнобат падна най-голямото количество дъжд, 187 литра на квадратен метър само за 6 часа, щетите там са минимални. Взетите превантивни мерки са попречили на дъжда да наводни жилищни сгради и предприятия в ниската част на града.

От огромното количество вода са наводнени само мазетата на няколко блока, десетина къщи, подлеза на ж.п. гарата и пазара.

Мустафа: Мазета имаше, малко вода влезе, щото се събудиха някои от съседите и отклонихме да си влезе в шахтата. Много вода имаше, наистина.
Димитринка Кунева: В момента е кал, но беше толкоз водата в мазето ми, дървата ми вътре са, смятай какво нещо е.

Района на гарата в Карнобат е най-ниската точка в града. Единствено тази вода показва, че тук е валял обилен дъжд.

Преди две седмици в Карнобат са почистени уличните отводнителни шахти.

Стефка Иванова, зам.-кмет на община Карнобат: В ниските места се събира вода, но падането на такова голямо количество и голямото количество вода, която тече няма как да се поеме изведнъж и затова се е получило наводняване на някои къщи.

Едно от уязвимите места в града е река Поройна.

Инж. Златина Димитрова, Директор на дирекция „Устройство на територията", община Карнобат: Единственият недостатък и щета, която се е появила след вчерашното наводнение, е обрушени диги от двете страни, които пак ще трябва да си ги коригираме...

В Карнобат започват контролирано изпускане на язовирите, запълнени от падналия дъжд и подготовка за зимата за избягване на подобни на миналата година снегонавявания и затваряне на пътища до селата.