Министерството на отбраната обяви процедура за провеждането на конкурс за назначаването на 32 военнослужещи за нуждите на Националната гвардейска част. Кандидатите трябва да са завършили средни или висши граждански или военни училища. Приетите ще бъдат назначени с ранг редник.

Две от длъжностите са за шофьори, останалите 30 ще бъдат обучавани за гвардейци. Заради това, освен минимум средно образование, трябва да са високи между 175 и 185 см, без белези и татуировки по видимите части на тялото. Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 28 години, да са годни за военна служба, да не са осъждани, да нямат образувано наказателно производство, да са само с българско гражданство, да не са освобождавани от военна служба заради дисциплинарно наказание и разбира се да покриват нормативите за физическа годност.

В срок до 5 май 2017 г. кандидатите трябва да подадат документи чрез структурите на Централно военно окръжие, които да са адресирани до командира на Националната гвардейска част. До явяване на конкурс ще бъдат допуснати само кандидатите, които са представили всички необходими документи и отговарят на предварителните изисквания. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Провеждането на конкурса е насрочено за 30 и 31 май, както и 1 юни 2017 г.