Фискалната ни политика е благоразумна, заяви министърът на финансите Владислав Горанов. Горанов взе участие в днешното пленарно заседание, където представи пред депутатите параметрите на Държавния бюджет за 2019 г., които те обсъждат на първо четене. „Фискалната рамка за 2019 г. стриктно отразява и следва заложените приоритети от програмата на правителството“, увери Горанов.

Още в началото на изложението си той подчерта, че очакваният икономически растеж за страната ни през следващата година е 3,7%, а растежът на Брутния вътрешен продукт ще се ускори по линия на потребления и инвестиции, като номинално ще достигне 116 млрд. в края на 2019 г.

За последните две години БВП се повишава постепенно, а изчисленията показват, че до края на мандата на това правителство той може да достигне и дори надмине 130 млрд. лева.

„Получихме много критики, свързани с номиналния ръст на разходите, но всъщност това е резултат от по-успешното българско общество, което произвежда повече. По-висока заетост, а увеличението на заплатите увеличава и потреблението. Бюджетът расте и то при запазване на ниското данъчно облагане на хората и бизнеса. Според нашето разбиране така се осигуряват повече ресурси за публични услуги“, допълни още финансовият министър.

„Бюджетът не е предизборен“, каза в края на изказването си Владислав Горанов, но допълни, че такъв ще бъде изготвен за 2021, когато изтича конституционният мандат на настоящото правителство.