Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира пречиствателната станция на курортното селище Лозенец и провери работата на новия задържателен резервоар. Той бе изграден спешно, след като през лятото на миналата година заливът на Лозенец, в който се вливат водите от пречиствателната станция бе замърсен от отпадни води.

Лозенец, Царево

В новото съоръжение са инвестирани 746 хил.лв., а идеята е то да стане част от разширението на пречиствателната станция, която ще може да преработва отпадните води на население от 40 хиляди души.

Ивелина Василева-министър на околната среда и водите
"Изследванията които се правят от Регионалните здравни инспекции показват, че няма замърсяване, водата в зоните за къпане на Лозенец е чиста."

Пречиствателната станция може да поемат всички отпадни води.

Георги Лапчев-кмет на Община Царево
"Проблема на Лозенец вече е решен за време много по-малко от една година, съвместно с държавата, общината и В и К дружеството."

Заради хладното време и големите вълни днес плажът на Лозенец беше почти безлюден, но туристите споделиха, че реката, чрез която се вливат в морето водите от пречиствателната станция е бистра и няма замърсявания по брега и в морето.