150 са язовирите у нас в най-тежко положение. Вероятно утре ще бъде факт създаването на търговско дружество, което да поддържа язовирите, докато се прехвърли собствеността им на държавно предприятие. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов. Дружеството ще бъде към Министерството на икономиката или към структурата, която се занимава с бедствията и авариите.

Емил Караниколов - министър на икономиката: Създава се държавно предприятие, в което ще бъде прехвърлена собствеността на всички общински язовири, които общините не могат да управляват, обикновено поради липса на средства финансови. Обсъждаме също и възможност дали да няма такова дружество, което да поддържа и речните корита, тоест проводимостта. Защото дори да почистим един язовир, да отстраним всичко - от реките тръгват съответно дървета, растителност - това ще запуши сифоните и ще се получи същия ефект на приливна вълна.


© Архив