Изграждането на АЕЦ „Белене" ще увеличи енергийната сигурност не само в България, но и в целия регион. Това каза във Варна енергийният министър Теменужка Петкова, като допълни, че това е добра възможност да се реши важният въпрос, свързан с прехода към нисковъглеродна енергетика - трайна тенденция в целия Европейски съюз. Петкова участва в ядрения форум Булатом.

България вече е започнала процедурата по избор на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ „Белене". Поканата е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз и сега тече 90 дневният срок за подаване на заявленията.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Освен за стратегичеки инветитор може да бъде депозиран интерес за притежание на миноритарен дял от компанията. Също така може да бъде заявен интерес за сключване на договор за изкупуване на електрическа енергия от големи индустриални консуматори.

До момента четири енергийни компании са проявили интерес към проекта, а след година страната ни трябва да избере кой точно ще бъде стратегическият инвеститор. Европейските ни партньори също подкрепят строителството на АЕЦ „Белене".

Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Този проект е ратифициран от Европейската комисия още в края на 2007 година. Отделно от това европейските правила предвиждат, че всяка една държава-членка сама определя своя енергиен микс.

Относно повишаването на цената на тока у нас енергийният министър заяви, че действията на регулатора са основателни и че една от причините е покачването на цените на въглеродните емисии.