Министърът на вътрешните работи Валентин Радев председателства заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи" в Люксембург.


Вътрешните министри ще направят преглед на досиетата, свързани с реформата на общата европейска система за предоставяне на убежище. Ще обсъдят и предложението на Комисията за реформиране на визовия кодекс.

Сред дискутираните теми ще бъдат по-нататъшно сътрудничество за борба с тероризма и организираната престъпност .