Изгребването на материали от наносни отлагания в речните легла е разрешено само при превенция за осигуряване проводимостта на руслата. Това заяви министърът на околната среда Ивелина Василева пред журналисти, по повод протеста пред Министерски съвет на фирмите, искащи връщане на правото им да добиват инертни материали. То им беше отнето миналата година с промените в Закона за водите.

Василева уточни, че разрешения вече се издават само от областните управители и даде пример как в миналото фирми са злоупотребявали с тази дейност и са създавали рискове от наводнения.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите: В този смисъл отговорността е на областните управители, които чрез Междуведомствените комисии правят обходи на речните русла, установяват къде са критичните зони и само в тези места може да бъде разрешено изземване на наносни отложения.Издаването на разрешително на конкретна фирма за това да копае някъде по поречието на реките би могло да се окаже рисково, както сме били свидетели в миналото. Знаете особено по поречието на река Места и река Струма има редица случаи, при които са изядени речните брегове, подкопани са речните русла. Стига се дотам, че има случаи, при които падат мостове, подкопава се критична инфраструктура заради нерегламентирано изземване на материали с цел продажбата им.