Министерството на образованието изпрати писмо до Европейската комисия с молба за редакция на анкетата към платформата за дигитална самооценка SELFIE. Министър Вълчев подчерта, че искането е от въпроса за определяне на пола на участниците да отпадне отговорът "друго" или да бъде премахнат целият въпрос, защото в сегашния вариант той е неприемлив.

От представителството на Европейската комисия в България вчера заявиха, че държавите членки на Европейския съюз са компетентни сами да решават въпроси, свързани с каквато и да било терминология за определяне на пола съгласно техните конституции.

В отговор на това становище днес министърът коментира:

Красимир Вълчев - министър на образованието: Предприехме единственото възможно действие, което можехме да предприемем, да изпратим писмо до Европейската комисия. Системата не е на министерството, не е на сървъра на министерството, не можем да я променим. Надявам се да имаме положителен отговор от страна на Европейската комисия било да отпадне този вариант за отговор "друго" или да отпадне целия въпрос.

Министър Вълчев призна, че не е разглеждал въпросите в анкетата и отново подчерта,че над 900 училища вече са я попълвали и до преди два дни не е имало нито един сигнал за нещо смущаващо.

По думите му, платформата е много полезна за степента на дигитална готовност на училищата и нито министерството, нито Европейската комисия искат да го компрометират.

МОН поиска от ЕК редакция на анкетата, в която има опция за „друг“ пол

МОН поиска от ЕК редакция на анкетата, в която има опция за „друг“ пол

Министерството на образованието и науката изпрати писмо до генералния директор на Главна дирекция „Образование, младеж, култура и спорт" към Европейск...