Министърът на икономиката на ОАЕ се надява през 2017 г. ОАЕ и България да бъдат свързани с редовна въздушна линия

"Следващата година трябва да бъде специална година за отношенията между България и Обединените арабски емирства. Надяваме се през 2017 година нашите държави да бъдат свързани с редовна въздушна линия, защото изграждането на търговските взаимоотношения зависи във висша степен от комуникациите между двете страни" каза Султан бен Саид ал Мансури, министър на икономиката на ОАЕ.

По време на двустранен бизнес форум с участието на министъра на икономиката Божидар Лукарски, Министър Саид ал Мансури открои сред другите теми продоволствената сигурност в арабския регион и по-специално в ОАЕ.

"Ние сме пустинни държави и разчитаме основно на внос на храни от чужбина, но трябва да се постигне инвестиране, освободено от данъчно облагане в земеделието и производството на храни. Някои от съседните на България страни - например Румъния и по-далечни съседи, вече имат значителни постижения в това отношение. Смятам, че днес би трябвало да постигнем определен напредък в това отношение" заяви Султан бен Саид ал Мансури.

По думите му в сферите, свързани с иновациите, малки държави като ОАЕ и България могат да са конкурентоспособни в света. Министърът на икономиката на ОАЕ съобщи, че страната му е определила отраслите, в които ще развиват иновациите - енергетиката, образованието, въздухоплаването, здравеопазването и ВЕИ.

Министър Божидар Лукарски посочи, че България се стреми да развива иновативна производствена дейност с висока добавена собственост, а икономическата ни политика е насочена към приоритетно развитие на високо-технологичните производства и услуги.Той е убеден, че съществува потенциал за развитието на сътрудничество с ОАЕ в тези два сектора. Той изрази задоволство от високите нива на стокообмена между двете страни през последните години.

"България е готова да подкрепи фирми от ОАЕ за инвестиции в сектори, в които имат традиционни предимства и в такива, които осигуряват висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката, като машиностроене, автомобилостроене, електроника, електротехника, информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство и храни, създаване на индустриални зони и високо-технологични паркове" отбеляза министър Лукарски.

Министърът на икономиката на ОАЕ съобщи, че днес по време на срещата с премиера Бойко Борисов ще бъде подписано споразумение за икономическо сътрудничество между двете страни.