Министърът на икономиката Емил Караниколов ще коментира пред журналисти изготвения от Комисия за защита на конкуренцията секторен анализ на пазарите за горива.

Комисията не откри монопол на пазара. В секторния анализ регулаторът дава единствено препоръка за създаването на електронна платформа в складовете. Според анализа цените на дребно на бензин А-95 и дизелово гориво през миналата година са били увеличени за кратък период и постепенно. Комисията е на мнение, че изискването фискалната бележка да съдържа пълна информация за това как е формирана крайната цена би могло да засегне конкурентната среда.