Миньорите от Въгледобив „Бобов дол" са готови да протестират, ако бъдат затворени рудниците, където работят. Около 80 души от село Мламолово разчитат на работата си в рудник "Бобов дол".

Мламолово, Бобов Дол

Михаил Башев работи в подземния рудник Бобов дол от 10 години. Казва, че до този момент никой официално не го е уведомил, че ще остане без работа.

Михаил Башев: Работим, но нищо не се знае. Нищо не ни казват. Казали ли са ви нещо за съкращения? Още не. Днеска или утре може да ни кажат. - Къде ще работите? Не знам. По чужбина и това е. Другаде няма къде.

Преди около 2 години от въгледобивното предприятия бяха съкратени около 1200 души. Повечето от тях и до днес са безработни.

Васил Васев - кмет на село Големо село: От първото съкращение в рудника на борсата имам 15 човека, които са 7 миньори. Сега, при това съкращение, което предстои, предполагам, че ще дойдат още осем. Мъчим се по програми да започнат. Когато има програма работят. Когато свърши програмата пак са на борсата.

Хората в село Мламолово са категорични, че трябва да има национална политика за развитието на региона и запазване на въгледобива. Липсата на работа според тях ще доведе до масово обезлюдяване на района.

Елза Величкова - кмет на община Бобов дол: В Германия от 1961 година вземат решения да закриват рудниците. В Чехия от 1991 г., но там местна и държавна власт са ръка за ръка. На хората преди да бъдат закрити рудници, хората се преквалифицират. Обучават се за нови производства. Тези нови производства ги чакат. Докато при нас, за съжаление, затваря се рудника и 1000 човека са навън.

От Регионалната служба по заетостта казаха, че ще насочат съкратените работници по програмите за заетост. Управителят на въгледобивното предприятие Харалампи Златанов каза, че съкращенията са неизбежни, тъй като се закрива дейността на рудника.