Митнически служители от Митница Аерогара София, отдел „Борба с наркотрафика", откриха оборудване за източване на банкомати. Те били скрити в пощенска пратка, предназначена за остров Бали. Устройствата, достатъчни да се „заредят" няколко банкомата, са открити във вътрешността на лаптоп. Митническите служители открили пет скимиращи усти, микрокамери и устройства за предаване на данните. Укриването в техника на скимиращи устройства е често срещан метод, тъй като скимингите до голяма степен се сливат с частите и детайлите на уреда.