На знаковия за историята ни 10 ноември, 13 младежки организации търсят отговора на въпроса "Ако днес е краят на прехода, какви са приоритетите на България за следващите 20 години?" Форумът е кулминация на кампанията "Краят на прехода". Целта пред участниците е да се състави проект за национална стратегия "България 2040-та".

29 години по-късно. Все още спорим - настъпи ли краят на прехода. Единодушни сме обаче за едно - той бе несправедлив. Тезите на участниците в дискусията неизменно имаха общ подтон - в бъдещето трябва да погледнем с ясна представа за миналото.

Росен Плевнелиев - президент на Република България 2012-2017: Част от несправедливостта е в това, че той не бе ясно дефиниран. Не бе съпътстван от планове, конкретна визия, мисия.
Мая Манолова - омбудсман на България: Ние получихме надежда. Тази надежда, както всички се убедихме, се оказа трудно достижима.
Навършват се 29 години от началото на прехода

Навършват се 29 години от началото на прехода

Днес се навършват 29 години от 10 ноември 1989 г. - дата, станала символична за началото на прехода към демокрация у нас. На този ден Ноемврийският пл...

Следващото поколение вече отстоява своите ценности.

Калоян Велчев - председател на Студентски клуб на политолога към СУ "Св. Климент Охридски": Въвеждане на единна дигитална система за обучение в средните училища, вторият ни приоритет включва регионалното развитие и благоустройството - по-активното въвеждане на второ ниво на самоуправление, за да се управляват по-ефективно средствата, които отиват към общините.
Нели Кочева - "Заедно в час": Всяко дете независимо в кое училище учи и какви са финансовите възможности да получи добро образование, чрез което да бъде успешно в живота.

Всички държавни институции ще получат списъка с приоритети, които младежите са набелязали като основни, за да продължим напред.

29 години преход: Какво ни отне и донесе демокрацията?

29 години преход: Какво ни отне и донесе демокрацията?

Навършват се 29 години от 10-ти ноември 1989-та година - дата, станала символична за началото на прехода към демокрация у нас. На ноемврийския пленум...