Младежи от цялата страна участват в първият по рода си интерактивен семинар на тема „(Из)мечтай България”, който се провежда в Благоевград. Млади хора на възраст от 18 до 24 години търсят отговор на въпросите как трябва да изглежда България, за да ги накара да търсят реализация тук, както и кои процеси и практики трябва да се променят и от кого зависи това.

Благоевград

Зорница е на 24 години и е завършила Политология и Защита на националната сигурност. Тя иска образованието в България да се промени, за да не се налага да търси реализация извън границите на страната.

Зорница:
„То е движещата сила, с която младите успяват после да се реализират, не само на пазара на труда, но също така и в живота."

Според Зорница и нейни връстници в българското образование липсва най-вече кариерна ориентация. Те споделиха, че повечето млади хора не знаят каква професия искат да практикуват, след като завършат образованието си.

Капка Димова:
"Намираме практиките за нерелевантни към бъдещите професии, към които реално младите хора се насочват."
Зорница:
„Остарелите методи, неадекватната програма, което е предпоставка не само за изтичане на мозъци, но също така по този начин бизнесът не може да намери своите адекватни кадри."

Освен обсъждане на проблемите, пред които е изправена българската образователна система, младежите предлагат и реални решения, които да послужат в дългосрочен план.

Ивайло Цонев, организатор:
„Нито в училище, нито дори в университета, тези теми, които обсъждаме днес, не са обсъждани. Тоест това е една малка искра, която ние се опитваме да запалим.”

След приключването на семинара, участниците ще изготвят кратко резюме на всички дискутирани теми. Организаторите на събитието ще изпратят предложенията на младите хора до всички политически партии и институции, които имат отношение по проблемите.