12 проекта, свързани с градската среда, проблемите на младите хора и възможностите за развитието им представиха ученици от Математическата гимназия във Варна. Те са част от Професионалната училищна общност с фокус върху предприемачеството.

Варна

Представянето на проектите е финалната фаза от работата на учениците, започнала в края на миналата година. Някои от идеите вече са реализирани.

Димитрина Докимова - преподавател по география и икономика: „Във връзка с информацията за стипендиите, които могат да получават учениците, направен е сайт.“
Елена - 11 клас: „Ние се фокусирахме върху актуален проблем - велоалеите."
Елена Кенарова - началник Отдел „Образование" - Община Варна: „Голяма част от идеите на младите хора са възможни. Ние като администрация сме в състояние да отговорим на техните въпроси и техните желания.“

В началото на следващата учебна от Математическата гимназия ще представи проекта си за иновации с надеждата и други училища в страната да заработят по него.