Масово младите хора в района около Сатовча напускат страната и търсят препитание в чужбина. Ако до преди години селата в района бяха едни от най-населените, сега с всяка изминала година се обезлюдяват. В село Плетена живеят около 2000 души. Възрастните хора разказват, че над 500 са гурбетчиите, които са напуснали страната. Най-много заминават за Испания, където вече има пренесли се цели семейства.

Сатовча

Алдън Бакалов разказва, че синът и дъщеря му са в чужбина от дълги години. Не мислят да се връщат да живеят в България заради липсата на работа. Разказва, че само един и или два пъти в годината успява да се види с децата си.

Алдън Бакалов
„Синът ми е от 15 години в Испания, дъщерята е от 10 години в Америка и ние сме сами тука. Такава ни е политиката, че ни оставиха без деца.”

Единственото препитание на хората в тази район е добиването на камъни и тикли. Най-често те се търсят за облицовка на къщи, едно пале струва около 50 лева, разказват търговци. Масово хората работят за не повече от 10-15 лева на ден. Сузана Кафадарова реди камъните на палета. Признава, че обработката им е тежка, но няма друг избор.

Сузана Кафадарова
"Много трудна. Това пари да ти дават, дето се вика, няма да го работиш, ама като няма изход, народът работи.”

В района се отглежда и тютюн, но масово хората се отказват, заради ниската изкупна цена и забавянето в плащанията.