Общото събрание на БАН прие декларация, с която одобрява постигнатите с правителството договорености за увеличаване на бюджета на Академията с 15 милиона лева. Така държавната субсидия за Академията става 98 милиона лева. Това ще позволи на научната общност да продължи да извършва дейностите си, но няма да е достатъчно за увеличаване на минималните възнаграждения на младите учени.

София

Въпреки че учените се съгласиха да прекратят протестите и да махнат черните знамена от сградата на БАН, те остават в протестна готовност, в случай че договореностите не се изпълнят. Допълнителната субсидия от 15 милиона лева няма да стигне за увеличаване на възнагражденията на младите учени, които в момента са на нивото на минималната работна заплата. Сумата от още 23 милиона, за която настояваха учените от БАН, но не беше одобрена, би позволила минималните възнаграждения да се изравнят с тези на учителите.

Ива Угринова, директор на Института по молекулярна биология при БАН: "Един млад учител започва със 780 лева заплата, а един специалист в висше образование в БАН започва с минималната работна заплата, която е 460 лева."

От участие в проекти, които са финансирани от Фонда за научни изследвания, заплатите могат да се увеличат с около 100 лева на месец. Причината е, че средствата, които се отпускат по един проект, са определен процент от стойността му.

При участие в международни проекти възнаграждението на участниците се изчислява като процент от базовата заплата, която ученият получава в страната си, обяснява доц. Угринова. Това означава, че сумата е доста различна при заплата от 3000 евро в Германия и 500 лева в България.

Точно тази безизходица мотивира учените да излязат на протест.

Ива Угринова, директор на Института по молекулярна биология при БАН: "Истината е такава, този път ние излязохме и съвсем открито казахме, че искаме пари за трудови възнаграждения."

Според учените нито увеличение на сумите, които се отделят по проекти, може да има ефект за нормализиране на доходите им, нито увеличаването на общатата стойност на всеки проект на Фонда за научни изследвания. Подобни мерки биха довели до намаляване на сумите за консуметиви или на достъпа на повече научни колективи до проекти. Затова учените приемат жеста на правителството да увеличи бюждета на БАН с 15 милиона, само като първа стъпка в правилната посока.