От днес мобилни екипи ще обикалят адресите на деца, които са отпаднали или не са посещавали никога училище или предучилищна група. По данни на МОН става въпрос за над 200 000 ученици. Как именно да бъдат върнати обратно в клас обсъждаха днес в Министерски съвет.

Социални работници, полицаи, учители, директори, медиатори, психолози - над 11 000 специалисти ще убеждават родители и деца, че мястото им е в класната стая. Където не става с добро, ще се подходи по-друг начин.

Томислав Дончев - вицепремиер: Там, където няма съпричастност, там където няма подкрепа от семейството, там, където семейството просто казва, не иска да праща децата в училище, ще има глоби и лишаване от социални права.

Ако причината детето да не посещава училище е финансова - то ще бъде подпомогнато - как и под каква форма, ще казва учителят и неговата препоръка ще бъде задължителна за социалните служби. Социалните плащания все повече ще са обвързани с образователните потребности на детето. Предвиждат се и промени в Наказателния кодекс - какво точно трябва да се случи на родители, които не пускат децата си на училище, все още се обсъжда.

Красимир Вълчев - министър на образованието и науката: Нашите анализи показват, че голяма част от децата в семейства с нисък образователен ценз не са обхванати от системата на предучилищно образование.

А това според специалистите е предпоставка за по-трудната им интеграция впоследствие. Затова мобилните групи ще работят и с тази група деца.

Томислав Дончев - вицепремиер: При всички случаи ще се обръща специално внимание на тези учители, които работят с деца с по-труден профил, от такива райони или училища. От гледна точка на възнаграждение говоря.

Специална информационна система ще събира данни за всяко дете и ученик, те ще бъдат достъпни за екипите, които работят с децата. Създава се и национален телефон, на който всеки ще може да подава сигнал за отпаднал ученик - 0800 10 112. След като детето бъде върнато в клас, следва по-сложната задача - да бъде убедено, че си струва да остане.

© Христо Касабов / БТА