Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще посети районите „Искър" и „Панчарево" в София , съобщават от Столична община. Безплатно ще се приемат отпадъци, образувани от домакинствата - лакове и бояджийски материали, живачни термометри, мастила и замърсени опаковки, лекарства с изтекъл срок на годност. Сутринта мобилният пунк ще бъде разположен в район "Искър", в 12.30 ще се премести в Панчарево.