Ловци ще събират проби за африканска чума от всяко отстреляно диво прасе и ще получават резултатите през специално мобилно приложение. Агенцията по безопасност на храните вече активира програмата, за да съкрати максимално времето за реакция при установяването на ново огнище на заразата.

Регионалните дирекции по горите са осигурили на всички ловни дружества комплекти за взимане на проби от отстреляни диви прасета.

доц. Васил Паница - председател на ЛРС - Пловдив: Имаме достатъчна снабденост с материали, в които да се инкорпорират съответните тъкани от животното, да се изпратят на съответния адрес в София и да чакаме резултата.

За да съкрати времето на процедурата и да осигури възможност за бърза реакция Агенцията по безопасност на храните активира мобилното приложение „Модул Лов".

Изследването за чума задължително се отразява в приложението, което е достъпно за всеки ловец. Резултатите ще стават видими до 5 работни дни след постъпването на пробите в лабораторията.

Програмата дава възможност и на служителите на ветеринарните лаборатории да виждат дистанционно анализа на изпратената проба. А пълният обем изследвания ще се съхранява в специална база данни. Африканската чума е сериозен проблем и ловците са готови да преминат допълнително обучение за действие и защита.

Васил Паница: Да приемем експерти, които да изнесат един хубав лекционен материал пред нашите ловци. Въпреки че сме запознати, но сме съгласни и да продължим този процес на обучение.

От чумата по свинете през миналата година бяха засегнати 10 европейски държави. Затова Европейската комисия разписа специални инструкции за намаляването на броя на дивите прасета.