Безплатно мобилно приложение решава проблеми от градската среда. За година CIVI е помогнало на хора от цялата страна. Всеки може да подаде сигнал за всичко - от зейнали шахти, през дупки на пътя, до липсващи знаци.

Георги Маев: Разхождам се всеки ден по тази улица и веднъж видях една шахта, която е разрушена отвсякъде и си помислих: може някой възрастен човек, а не само възрастен човек, всеки може да падне в нея.. да си счупи крак.

15-годишният Георги се запитал как да реши този проблем. Поразровил се из интернет, попитал сестра си и така научил за безплатното мобилно приложение CIVI, чрез което се подават сигнали до институциите. То работи точно като социалните мрежи: снимаш проблемното място, качваш снимката и локация и готово. Сигналът е подаден.

Ивета Стоянова - маркетинг екип на приложението CIVI: През нас всеки човек може да посочи от какво е недоволен, без да има нужда сам да подготвя документация, да ходи по институции и да следи за развитието на сигнала. Нашата грижа, както и на екипа от оператори и юристи, е да изпратят сигнала до отговорната институция и да следят за решението. Общо взето ние сме просто средство като химикалката и листа, само че много по-интерактивно и много по-улеснено за самите потребители.

Приложението е активно от миналата есен. Но вече е натрупало достатъчно активни потребители.

Георги Маев: Писаха ми след 4 дни, че ще поправят самата шахта и нали и ги виждам след две седмици, че идват с едно микробусче, паркират, сменят шахтата.

Създателите на приложението отчитат: около 40 % от подадените сигнали вече са решени. Пожелават си - да се справят с всички. Но казват, че вече са постигнали много: накарали са хората не просто да недоволстват от средата, в която живеят, а да търсят начини да я променят.