Модерни технологии в пчеларството ще помагат да се решават проблемите в сектора и най - вече да се разбере причината за голямата смъртност на пчелите.
Еврокомисарите Мария Габриел и Фил Хоган откриха в София конференция за ползите от цифровизацията при отглеждането на пчелите.

Учените възлагат големи надежди на изкуствения интелект в пчеларството. Това означава например да има приложения за мониторинг, с които пчелите се следят, без да се отваря кошера и те да изпращат сигнал на мобилния телефон, когато е необходимо човек да се намеси.

Нови технологии ще помагат на пчеларите да намерят отговор и какво причинява измирането на пчелите - отравяне при пръсканията или недобро гледане на кошерите. SMS- и ще известяват стопаните къде и кога ще се пръска.

Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите: Един от проблемите в момента е недостатъчната информация при пръскане, която трябва да минава през кметствата и т. н. и не всеки път пчеларите успяват да затворят пчелните семейства в кошерите.

Според Мария Габриел изкуственият интелект може да помогне както за по-интелигентно и печелившо пчеларство, така и за добив на по-качествен мед.

Мария Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и общество: Имаме проблеми с дистрибуторската верига, искаме да се гарантира лоялна конкуренция и да има защита на качествения продукт и ясна и отчетлива борба с фалшифицирането на продуктите.
Фил Хоган, еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони: Опазването на пчелите е сериозна тема. Затова моето предложение е след 2020 г. бюджетът за пчеларските програми да се увеличи от 36 на 62 млн. евро.

Стратегията за дигитализацията в земеделието,включително и за пчеларството ще бъде предложена за гласуване от Министерския съвет.