Професионалната гимназия по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ в Суворово ще бъде реконструирана и преоборудвана, след като учебното заведение спечели проект за тези дейности.

Общата стойност на проекта е почти 1,3 милиона лева, като 85 на сто от тях са осигурени чрез Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15 процента – от държавния бюджет. По проекта ще бъде изготвен технически паспорт на сградата, ще бъде извършен ремонт и ще бъде доставено ново оборудване и обзавеждане. Дейностите трябва да приключат в средата на юни 2019-та година. Гимназията е създадена през 1925 година, в момента там се подготвят икономисти, монтьори на селскостопанска техника, фермери и работници в горското стопанство.