Уличното осветление в Габрово е подменяно за последно през 1999 година. Специалистите го определят като добро, но в края на техническия си и експлоатационен живот. Затова Община Габрово ще кандидатства за финансиране от Националния доверителен екофонд, за да подмени близо 7 хиляди улични осветителни тела с нови светодиодни лампи.

Габрово

Ще бъде реконструирана и 30 хиляди метра подземна кабелна мрежа. Потъналите в мрак градски райони също ще се сдобият с осветление. Модернизирането на уличното осветление ще спести разходите за електроенергия до 180 хиляди лева годишно. Ще се намали и количеството въглероден диоксид в атмосферата, което е 902 тона годишно.