Закритата гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии в Русе ще се използва като център за обучение на ученици по безопасност на движението. Предложението е на общинското предприятие „Спортни имоти”.

Русе

Професионална гимназия затвори врати преди 4 години и половина и оттогава пустее. Покривът е прокапал, има прекъснати водосточни тръби и олющена мазилка по фасадите. От 2016 г. сградата на бившата гимназия е собственост на община Русе. Първоначално местната власт имаше планове да я превърне в жилищна сграда, в която да се настаняват крайно нуждаещи се. Сега плановете са променени.

Нели Миткова, директор на общинска Дирекция „Икономика и управление на собствеността”
„Ще се опитаме да я стопанисваме чрез управление. Да я предоставяме за различни дейности – социални, образователни. Ние сме отворени. Можем да я предоставим под наем или дори безвъзмездно.”

Вече дори има предложение на администрацията на кмета Пламен Стоилов част от гимназията да се предостави на Общинското предприятие „Спортни имоти”.

Нели Миткова, директор на общинска Дирекция „Икономика и управление на собствеността”
„Това е първи етаж , бившата аула на бившата гимназия и част от двора. Общинско предприятие „Спортни имоти” е поискало да ги използва за различни видове обучения по различни видове спорт.”

Предложението ще бъде разгледано на сесията на общинския съвет на 22 на февруари.